Rastah mpaka sary

Fiovan'ny teny malagasy

Nampidirin'i lerastah ao anatin'ny Ankapobeny - 12 Mar, 2019

Lohahevitra roa no horesahina anio. Ny voalohany dia voambolana malagasy vaovao antsoina hoe « perso : » , ary ny faharoa kosa dia ny fitsipi-pitenenana malagasy vaovao mampiasa isa verin-droa.

1. Fahita matetika ny teny hoe « perso: » tato ho ato. 

Ohatra iray fahita ombieny ombieny ny toy izao manaraka izao: 

Inona no fihinanareo amin'ny alina ? Vary maina sa vary sosoa ?
Perso: Vary sosoa.

Raha azoko tsara io ambony io, dia toa milaza ilay mpanoratra hoe ny azy manokana dia «vary sosoa» no valinteniny amin'io fanontaniana io ka miandry ny valintenin'ny mpamaky izy.

Izany hoe: «perso:» raha adika amin'ny teny malagasy manara-penitra nianarana tany an-tsekoly fahiny dia midika hoe «ny ahy manokana».

Angamba mety avy amin'ny fiteny frantsay hoe «personnellement» izy io ? Angamba.

2. Ny isa verin-droa dia efa taona vitsivitsy ihany izay no be mpampiasa. 

Ohatra fandre matetika: 

A: Amin'ny firy ianareo no ho avy rahampitso ?
B: Amin'ny fito-fito eo.

Raha azoko tsara io fehezanteny io, dia toa midika hoe «eo amin'ny fito eo no ho eo» .

Amin'ny teny teny malagasy manara-penitra, ny teny verin-droa dia fampiasa amin'ny mpamaritra mba hahatonga ny heviny ho maivamaivana na somary malalaka kokoa. Ohatra: Mangatsiaka ny andro (Maripana: 4°C) > Mangatsiatsiaka ny andro (Maripana: 14°C). Izay no tena fampiasana ny teny verin-droa.
Ity fampiasana isa verin-droa ity kosa dia vaovao nentin'ny fivoarana...