Didy roapolo

05/22,2021

Didy roapolo (hita tao amin'ny Facebook)

🇲🇬👉HO ANAREO HIVIDY FIARA sisan'olona :

DIDY 20 HO ANAREO :

1-Jereo ny rano fa raha mbola manga na maitso dia 80% mbola tsy ni-chauffe sy tsy mandany rano.

2-Jereo ambany ambony sao misy manary menaka ny moteur, boîte ary menaka assistance de direction.

3-Jereo tsara ny zoron'ny bilao culasse sao efa novahàna.

4-Tazomina sy tehenana mafy amin'ny tanana ny kodiarana amin'ny faritra ambony ka honzongozonina mivoaka-miditra mba ahitana sao mihetsika ny roulement. Atao tsirairay.

5-Velomy ka jereo ny jauge menaka raha tsy madrorarora piti-menaka sy setroka.

6-Vonoy ka andramo ny détresse sy appel phare, ny plafonnier raha maty sy mirehitra amin'ny varavarana (60% tsy mbola no-retapéna)

7-Ahetsiketseho ny volant amin'izy mbola tsy velona mba hahitàna ny jeu raha misy malalaka na mipoapoaka.

8-Asio contact ka jereo ny témoins rehetra sao misy tsy mirehitra na nesorin-dry zalahy fetsifetsy : check, abs/esp, airbags, huile, batterie.

9-Velomy indray, ka raha vao misy témoins tsy maty mihitsy dia efa misy olana izay ny fiara. Ary raha misy témoins tsy maty raha tsy accélérer-na, na koa rehefa accélérer-na mafy ka mirehitra indray, dia misy olana ihany koa izay ny fiara.

10-Andramo avokoa ny jiro rehetra sady jereo : veilleuse, code/phare, clignotants, feux de stop.

11-Andramo ny rano sy ny essuie glace ary vonoy eny ampovoany ka jereo raha miverina midaboka.

12-Ny fitaratra sy ny rétroviseurs électriques.

13-Ahodino miankavia sy miankavanana ny volant ka henoy tsara sao misy feo indrindra rehefa tazomina à fond ny volant.

14-Ento ka henoy tsara daholo ny feon'ny roulement rehetra amin'ny kodiarana.

15-Aza malaky mamindra vitesse fa henoy tsara avokoa ny fanenon'ny 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, ... sao misy miraondraona. Andramo ny marche arrière.

16-Alefaso mahitsy amin'ny lalana marin-drano tsara ka henoy ny volant sao misarik'ila.

17-Mandehana 40km/h eo ho eo, amin'ny lalana mahitsy marin-drano, dia ataovy point mort ny vitesse na hitsaho ny embrayage ka asio frein moramora dia henoy raha misarik'ila ihany koa ny volant, henoy koa ny pédale de frein sao mihevotrevotra.

18-Mandehana amin'ny lavaka fa tsy tokony hihevotrevotra na mi-balotte ny fiara tsara amortisseur.

19-Ento eny amin'ny pavé hahitàna ny mikorintsana rehetra.

20-Ary farany dia asio fiara hafa manaraka avy aoriana mijery ny setroka sy ny fahitsin'ny fiara rehefa mandeha.


001

05/09,2021

BEENBFAYW0FcUA4UX0xFQ0sLFxxaF1 9eUUJKH1BXXBdgR3IEdnICFltDXxMY R1JLUVZCChpuUVRQVlgRBwpaW1AYRV pMXV0OEVFCR0ZEAh4cT0ZPHVVYVVZU WFdaHVteVRxQUV9GGE5RRVJWVhYCHE lZQEJEFwICCAcABAMBBgcAAA8BChoR WV9HBBRbQkNIQgkXHk9ERBdQUlVSWl 5cUx9bXF4WVVtfQhZIWkxQVlQdCBlD WURMQhwLAAgFCw4GCwYDDgYECAgaE1 tcX1ReQwUTBAgBGhNEUFJHXgoaBAEO ExhAQVoLEV5DTEFAAh4XWh1QW1RDRR ZSXFUea0d4C3N3AxlSQVQaDwQcUgc7 OQpWGEVSSlZdRw4baVFaVlZaERhZSl ZVBBRbQkNIQgkXHlEdWlRRRkQZW15e FwJJcUl3Tl8YXUhWEQYNUV5UGUJaQl tdDBFQRUxDQAMZHEFATx9VWVJdUVxW XR1VWFUeQ1BeTFwMX1RaUgoLAwsPBQ gAAQgPBwYCDwkRGFBURw4bXkdCR0sL HBdGT0QdX1dQU1VXXlgWUldeHEleXE JYB1dRUVUFAAEBAQcGBAoACgwBDQQL GxZbU15fWUcFEw4EBhsWRF9TTFkOGg QMAxEZRUFVChpZR0xBSwkcFl8dX1pf REEWUldeHApHcUx5QF0dUkFfEQ0FGV IICxdBDQ==