Ssshh....

10/13,2020

Sssh... Nareo kosa.

  Dihy indray no horesahintsika anio.
  Ny dihy malagasy toy izao no antsoina hoe « môtèra », izany hoe ahodinkodina ny fitombenana saingy samy manana ny fomba fihodiny kosa ny ravimbody havanana sy ny ravimbody havia fa tsy miaraka. Karaha fihetsiky moteur à combustion.
  Mora jerena fa sarotra atao.
  Tsy vitsy ny fanakianana manao hoe lasa dihim-pitombenana foana no mameno ny horonantsary vidéo clips amin'ny fahitalavitra malagasy, kanefa hoy aho manao hoe: sao kosa mba azo atao « fananana ara-kolotsaina malagasy » izy ity ? Raiketina any amin'ny UNESCO, ohatra.
Fomba malagasy izay “ tsy hita izay maharatsy azy ”...
https://www.instagram.com/p/CGQn-e7ngvM/